กระทรวง พม. จับมือ ตร. เร่งติดตามช่วยเหลือคนไทยถูกหลอกลวงและไปตกทุกข์ได้ยากที่ประเทศกัมพูชา

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กระทรวง พม.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การช่วยเหลือคนไทย ซึ่งถูกหลอกลวงและไปตกทุกข์ได้ยากที่ประเทศกัมพูชาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 474 คน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ในพื้นที่ภูมิลำเนาติดตามช่วยเหลือผู้เสียหายตามสิทธิทางกฎหมาย โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น ค่าครองชีพ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการศึกษาฝึกอบรม และเงินทุนเพื่อการตั้งต้นชีวิตใหม่ เป็นต้น สำหรับลักษณะการหลอกลวงคนไทยนั้น ทำเป็นขบวนการ มีกลุ่มคนจีนเป็นหัวหน้า เคลื่อนไหวอยู่ในกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยจะมีการลงโฆษณารับสมัครงานบนสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์ เพื่อหลอกลวงว่ามีงานในประเทศกัมพูชา และจ่ายค่าตอบแทนในอัตราสูง เดือนละ 3 - 4 หมื่นบาท แต่หลังจากมีผู้หลงเชื่อมาสมัครแล้ว ได้มีการว่าจ้างขบวนการนำพาคนเดินทางเข้า - ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย ผ่านทางช่องทางธรรมชาติ เข้าไปยังประเทศกัมพูชา จากนั้น จะนำตัวเข้าตึกและถูกบังคับให้ทำงาน หากทำงานไม่ได้ จะถูกกักขัง ให้อดอาหาร ขู่ทำร้ายร่างกาย บางรายถูกขายต่อให้กลุ่มอื่น ๆ ด้วย จากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะได้ประสานการทำงานร่วมกันกับศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) อย่างใกล้ชิด เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยเหลือกลุ่มคนไทยต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นปัญหาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถแจ้งได้ที่ Application Protect U เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประสานให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :