สธ.แจงแนวทางรักษาแบบ Home Isolation First จะมีทีมแพทย์และพยาบาลค่อยติดตามอาการตลอดเวลา พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ส่วนมากเป็นผู้ป่วยสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งเกินกว่าครึ่งไม่แสดงอาการ ร้อยละ 20-30 มีอาการไม่มาก สำหรับแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว กลุ่มที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ กรมการแพทย์ จะเป็นผู้ดำเนินการรักษาภายใต้ระบบ HI First หรือ Home Isolation First โดยผู้ป่วยต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับหน่วยรักษาพยาบาล เพื่อรับการรักษาผ่าน ระบบ TELEMEDICINE (เทเลเมดิซีน) โดยทีมแพทย์ พยาบาล จะส่งเครื่องมือแพทย์ รวมถึงยารักษาโรค พร้อมตรวจติดตามรักษาโรคแบบ Real-time เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ ระบบ Home Isolation จะมีทีมแพทย์ พยาบาลดูแลตลอดเวลา หากผู้ป่วยมีอาการสามารถโทรติดต่อทีมแพทย์พยาบาล ผ่านระบบ TELEMEDICINE ได้ทันที ไม่ได้เป็นการปล่อยให้ผู้ป่วย ดูแลตัวเองจากที่บ้านโดยไม่มีทีมแพทย์พยาบาลเข้ามาดูแลรักษาแต่อย่างใด ทั้งนี้ การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องเก็บเตียงไว้รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีอาการรุนแรงและมีความต้องการเตียงในการรักษา โดยยืนยันปัจจุบันมีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วยหากทุกฝ่ายร่วมกันใช้นโยบาย HI First สำหรับหลักการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนั้น ยังคงเน้นการรักษาในระบบ Home Isolation เป็นหลัก โดยเด็กที่ไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ หรือที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป จะเข้ารับการรักษาตัวในระบบ Community Isolation ซึ่งทางกรุงเทพมหานครจัดทำ Community isolation ทุกพื้นที่อย่างน้อยพื้นที่ละ 1 แห่งที่ช่วยดูแลเด็ก ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี หากผลตรวจเป็นบวก ขอให้ไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการทุกราย โดยกรมการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทีมกุมารแพทย์เป็นที่ปรึกษาในการประเมินอาการซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกคน ขึ้นกับการประเมินอาการแรกรับ อย่างไรก็ดี ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 สามารถ Work in ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อได้ทุกวันคะแนนโหวต :