ย้ำมาตรการ Covid Free Setting ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด หลังพบคลัสเตอร์ใหม่หลายจังหวัดท่องเที่ยว

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ประจำวันและการป้องกันควบคุมโรคโควิด ว่า โรคโควิด -19 เป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน หากมีกิจกรรมร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อจะเกิดการแพร่กระจายของโรคมากขึ้น จากการติดตามข้อมูลการเคลื่อนที่ของประชาชนพบว่า ภาพรวมของประเทศช่วงต้นเดือนมกราคม 2565 มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างมาก แทบจะสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีการแพร่กระจายได้รวดเร็ว ซึ่งจังหวัดชลบุรีที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนั้น มีการเดินทางในช่วงปีใหม่มากกว่าปี 2563 โดยยอดผู้ติดเชื้อในวันที่ 10 มกราคม 2565 จำนวน 767 ราย เมื่อตรวจเชิงรุกจึงเจอคลัสเตอร์อีกหลายกลุ่ม เช่น พื้นที่พัทยา อำเภอบางละมุง 37 ราย พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี 19 ราย รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปจำนวนมากในช่วงปีใหม่ ก็พบการระบาดเป็นคลัสเตอร์เช่นกัน จนต้องปิดร้านอาหารจำนวน 23 แห่ง ขอเน้นย้ำให้ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด -19 ให้รีบตรวจ ATK เพราะปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อที่สำคัญมาจากการสัมผัสกันภายในครอบครัว หรือการกินอาหารร่วมกัน ทั้งในบ้านและที่ทำงาน ซึ่งผู้ติดเชื้ออาจได้รับเชื้อมาจากสถานที่ระบาดและแพร่กระจายเชื้อสู่คนใกล้ตัว จึงต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองขั้นสูงสุด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างและไม่ไปสถานที่เสี่ยง มาตรการ Covid Free Setting ยังเป็นเรื่องที่ต้องเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยเฉพาะร้านอาหาร ส่วนสถานประกอบการควรจัดให้ Work From Home และตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์ สำหรับโรงงานหากพบผู้ติดเชื้อให้ทำ Bubble & Seal แยกผู้ติดเชื้อออก แต่ไม่ต้องหยุดทำงาน เพราะการปิดสถานประกอบการจะทำให้คนเคลื่อนย้าย อาจแพร่กระจายเชื้อออกไปได้ อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการติดต่อให้เข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งกรมควบคุมโรคจะสนับสนุนการจัดส่งวัคซีนให้ทุกจังหวัดอย่างเพียงพอ หากทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด เชื่อว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤมล อุดมพร / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :