ยังไม่อนุญาตให้ไข่ไก่-เนื้อไก่ ปรับขึ้นราคา สั่งกรมการค้าภายในติดตามอย่างใกล้ชิด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีไข่ไก่และเนื้อไก่ที่ปรับราคาขึ้น ว่า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่อนุญาตให้มีการขึ้นราคาสินค้าดังกล่าว ซึ่งอาจมีการฉกฉวยขึ้นราคา ก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค แต่หากมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าในรายการใด ก็สามารถทำเรื่องมายังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิสูจน์เป็นรายกรณีไปว่ามีความจำเป็น เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรรายย่อย จากการกดราคาทางนโยบายและเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขาดตลาดอีก ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน โดยจะต้องสมดุลกันระหว่างผู้บริโภค และเกษตรกรรายย่อย ขณะที่การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหลังจากเนื้อหมูขึ้นราคาไปแล้วนั้น ขณะนี้มีโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ที่กำหนดราคาหมูเนื้อแดงไว้คงที่ในกิโลกรัม (กก.) ละ 150 บาท ซึ่งมีกว่า 600 จุด และได้เตรียมเสนอของบกลาง เพื่อเร่งมาชดเชยราคาในโครงการที่ตรึงไว้ รวมทั้งอุดหนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย เพื่อให้มีกำลังใจในการเลี้ยงหมูต่อไป ไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนในอนาคต โดยในวันพรุ่งนี้ (11 ม.ค. 65) จะชี้แจงด้วยวาจาให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบก่อนในเบื้องต้น 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เอกวิณ กากะนิก

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :