คุณกำลังรับฟัง 95.5 Mhz สวท.สุราษฎร์ธานี

ระวังสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนในไทย BA.4 BA.5 แพร่มากสุด แพร่เร็วกว่าและความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ BA.2

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ผลการตรวจเพื่อดูสัดส่วนสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16.-22 กรกฎาคม 2565 จาก 468 ตัวอย่าง พบขณะนี้สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย มีสายพันธุ์ BA.1 เพียงร้อยละ 1.1 BA.2 ลดเหลือร้อยละ 30.6 ถูกสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 แซง โดยมีอัตราร้อยละ 68.4 แสดงให้เห็นว่า BA.4/ BA.5 แพร่ได้เร็วกว่าสายพันธุ์ BA.2 โดยพื้นที่ที่พบสายพันธุ์ BA.4/ BA.5 มากสุดคือ พื้นที่ กทม. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.1 ขณะที่ภูมิภาคพบ BA.4/ BA.5 ในสัดส่วนร้อยละ 59.1 ส่วนในแง่ความรุนแรง เทียบเฉพาะในพื้นที่ กทม. พบคนกลุ่มอาการไม่รุนแรง BA.2 อยู่ที่ร้อยละ 22.95 แต่ BA.4/ BA.5 อยู่ที่ร้อยละ 77.05 ขณะที่กลุ่มอาการรุนแรง BA.2 อยู่ที่ร้อยละ 12.96 BA.4/ BA.5 อยู่ที่ร้อยละ 87.04 พบว่าหากติดสายพันธุ์ BA.4/ BA.5 มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงเพิ่มเติมมากกว่า แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ารุนแรงกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ เพราะเปรียบเทียบจากเชื้อเท่านั้น ไม่ได้ตรวจคนที่มีอาการน้อยมาเทียบ แต่การที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไวขึ้นทำให้คนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแม้จะเพิ่มขึ้นไม่มากอาการหนักก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นได้ 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤมล อุดมพร / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น