คืบหน้าโครงการวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา คาดแล้วเสร็จปี 2566 ช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนมิตรภาพ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ระยะทาง 110 กิโลเมตร ว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 85 ที่ผ่านมาได้เปิดใช้เส้นทางวงแหวนด้านใต้บางส่วน ระยะทางรวม 29.22 กิโลเมตร ตามนโยบาย กระทรวงคมนาคมที่ต้องการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา อยู่ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีระยะทางยาวที่สุดในต่างจังหวัด เป็นถนนวงแหวนที่มีระยะทางยาวเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองมาจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่หลักกิโลเมตรที่ 126 บริเวณตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนราชสีมา - กบินทร์บุรี) บริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 11 ตอน ส่วนที่เหลืออีก 5 ตอน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยตลอดแนวที่ถนนตัดผ่านนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่เกษตรกรรม ในปี 2549 ได้ฤกษ์ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงมีการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นช่วงๆ เริ่มตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 205 – ทางหลวงหมายเลข 224 ปัจจุบันยังเหลือการก่อสร้างอีกประมาณ 30 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 15 จากงบประมาณรวม 12,429 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการปี 2566 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางที่สามารถระบายการจราจรที่คับคั่งบริเวณตัวเมืองนครราชสีมา รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม การค้า การขนส่ง โดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสามารถรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคต 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :