เพิ่มทักษะซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ให้กลุ่มไรเดอร์ แก้ปัญหาซ่อมรถเบื้องต้นและลดค่าใช้จ่าย

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า บริษัท ไลน์แมน วงใน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มส่งอาหารในชื่อ LINE MAN มีความต้องการพัฒนาทักษะให้พนักงานส่งอาหารของไลน์แมน มีความรู้ในการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา หรือสามารถซ่อมรถได้เบื้องต้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการช่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ให้แก่พนักงานส่งอาหาร จำนวน 30 คน ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยหลักสูตรดังกล่าวช่วยให้พนักงานส่งอาหารมีความรู้การซ่อมบำรุงเบื้องต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ตลอดจนต่อยอดสร้างอาชีพเสริมจากการหารายได้เพิ่มในการรับซ่อมรถจักรยานยนต์ในเวลาว่างได้อีกด้วย 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :