คุณกำลังรับฟัง 95.5 Mhz สวท.สุราษฎร์ธานี

ผู้สูงอายุดีใจ วันนี้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษงวดแรกเข้าแล้ว หลัง ครม.อนุมัติ 10.94 ล้านคน

ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงแรงงาน มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของใช้อุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก โดยบางส่วนเป็นผู้สูงอายุที่ออกมาซื้อของกินของใช้หลังจากที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษ ตามที่ ครม.มีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน ช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565 จากการสอบถามพบว่า วันนี้ผู้สูงอายุต่างออกมาปรับสมุดบัญชีธนาคารและนำเงินไปใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นในครัวเรือน เช่น นางกัญญาณี เปื่อนโชติ อายุ 86 ปี บอกว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพพิเศษนี้ หลังจากรอมานาน เงินจำนวนนี้จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะที่ผู้สูงอายุบางส่วนที่ไม่ทราบรายละเอียดโครงการ ก็นำสมุดบัญชีมาปรับด้วยเนื่องจากพึ่งรู้จากเพื่อนข้างบ้านและที่บ้านไม่มีโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม สำหรับวันนี้ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพพิเศษงวดแรก 4 เดือนรวด ตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม โดยผู้ที่อายุ 60-69 ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเดือนละ 100 บาท รวม 4 เดือน เป็นเงิน 400 บาท อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเดือนละ 150 บาท รวม 4 เดือนเป็นเงิน 600 บาท อายุ 80-89 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเดือนละ 200 บาท รวม 4 เดือนเป็นเงิน 800 บาท อายุ 90 ปีขึ้นไปรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม เดือนละ 250 บาท รวม 4 เดือน เป็นเงิน 1,000 บาท สำหรับงวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 สิงหาคม และงวดสุดท้ายจ่าย 19 กันยายน 2565 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันท์นภัส แสนตุ้ม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น