คุณกำลังรับฟัง 95.5 Mhz สวท.สุราษฎร์ธานี

7 วิธีการปลูกและดูแลรักษาพืชผักในฤดูฝน ป้องกันผลผลิตเสียหาย

image

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายน กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะนำให้เกษตรกรวางแผนการปลูกและรักษาพืชผัก เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากและความชื้นในอากาศสูง อาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ หากเกษตรกรวางแผนการผลิตและดูแลรักษาไม่ดี

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะนำ 7 เทคนิคการปลูกพืชผักให้เหมะกับช่วงฤดูฝน คือ การเลือกชนิดพืชผักที่เหมาะสม เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ควรใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ เตรียมดิน ในฤดูฝนดินมีการอุ้มน้ำมาก หากรากพืชแช่อยู่ในน้ำนาน จะทำให้ขาดอากาศและตายในที่สุด การจัดการแปลงปลูก ควรหาวัสดุคลุมแปลงเพื่อป้องกันเม็ดฝนที่สร้างความเสียหายแก่ผิวหน้าดินและระบบรากพืช โดยเฉพาะพืชที่มีระบบรากตื้น การกำจัดวัชพืช ควรหมั่นกำจัดวัชพืชนอกจากจะทำให้พืชเจริญเติบโตดีแล้ว ยังเป็นการลดแหล่งอาศัยของศัตรูพืช และการรดแปลงผักด้วยน้ำปูนใสช่วยให้กล้าผักมีความแข็งแรงและเพิ่มอัตรารอดตายจากโรคพืชที่เข้าทำลายได้ รวมถึงการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันกำจัดเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

นอกจากนี้ ควรระมัดระวัง หากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจำเป็นต้องให้น้ำแก่พืชอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ หากพืชขาดน้ำในช่วงนี้ เมื่อฝนตกลงมาอีกครั้งจะทำให้ผลผลิตเสียหาย โดยเฉพาะพืชผักรับประทานผลจะทำให้ผลแตก เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำได้จากสำนักงานเกษตรใกล้บ้าน

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน
-
ข้อมูลการติดต่อ
-
หมายเลขโทรศัพท์
-
สถานที่จัดงาน
-
ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน ไม่ระบุ
วันที่รับสมัคร ไม่ระบุ
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย