คุณกำลังรับฟัง 95.5 Mhz สวท.สุราษฎร์ธานี

สถานี :
วันที่ : วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

89.75 Mhz สวท.สุราษฎร์ธานี ผู้ชม 253
รายการวิทยุยอดนิยม
89.75 Mhz สวท.สุราษฎร์ธานี ผู้ชม 743
89.75 Mhz สวท.สุราษฎร์ธานี ผู้ชม 253
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับ กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี หารือเดินหน้าความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเมืองนิจนีนอฟโกรอด สหพันธรัฐรัสเซีย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับ กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี หารือเดินหน้าความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเมืองนิจนีนอฟโกรอด สหพันธรัฐรัสเซีย
พม.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่
พม.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่
พม.สุราษฎร์ธานี รับไม้ต่อจากนายอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
พม.สุราษฎร์ธานี รับไม้ต่อจากนายอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการแถลงวิสัยทัศน์ จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ของนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำหน่วยสื่อในสังกัดนำนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงกับพื้นที่ เพิ่มการเข้าถึงสื่อใหม่
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการแถลงวิสัยทัศน์ จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ของนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำหน่วยสื่อในสังกัดนำนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงกับพื้นที่ เพิ่มการเข้าถึงสื่อใหม่
ครม.เพิ่มราคาผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น
ครม.เพิ่มราคาผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น
ครม.แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
ครม.แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
ไม่มีการพูดคุยกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะกลับไทย ย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกฏหมาย
ไม่มีการพูดคุยกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะกลับไทย ย้ำทุกอย่างเป็นไปตามกฏหมาย
ทร. บวงสรวง กรมหลวงชุมพรฯ ก่อนเริ่มค้นหาและปลดวัตถุอันตราย เรือหลวงสุโขทัย
ทร. บวงสรวง กรมหลวงชุมพรฯ ก่อนเริ่มค้นหาและปลดวัตถุอันตราย เรือหลวงสุโขทัย
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
สงกรานต์